Autor: Matěj Frgala

síť svobodných demokratických škol

Ředitelské volno 4. května 2023

Zveřejněno: 27. 4. 2023 Rozhodli jsme se ve čtvrtek 4. května 2023 udělat z organizačních důvodů volno. Učitelé se potřebují sejít na celý den bez dětí. Škola i školka budou zavřené. Školský zákon v § 24 odstavci 2 stanoví: „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.…
Více

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Zveřejněno: 24. dubna 2023 Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024. Termín zápisu se stanovuje na 2. až 16. května 2023 a místem škola na adrese Hlavní 1040/120, Opava. Škola upřednostňuje doručení…
Více

Ředitelské volno 27. ledna 2023

Zveřejněno: 13. ledna 2023 Rozhodli jsme se v pátek 27. ledna 2023 udělat z organizačních důvodů volno. Učitelé se potřebují sejít na celý den bez dětí. Škola i školka budou zavřené. Den volna schválila jak organizační porada, tak školní sněm. Školský zákon v § 24 odstavci 2 stanoví: „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit…
Více

Gabriela a Urza v Opavě

Zveme na besedu o lásce ke svobodě a vzdělávání (se) s Gabrielou a Urzou Kdy: 10. ledna 2023 od 18.00 Kde: ZŠ Erazim, Hlavní 120, Opava Vstupné: dobrovolné, na místě Po zavedení povinné školní docházky se v naší společnosti rozšířilo přesvědčení, že hodnotné vzdělávání nelze získat mimo státem akreditované školy. To dává vládám obrovskou monopolní moc nad výchovou všech lidí; navíc…
Více

V pátek bude ředitelské volno

Zveřejněno: 15. listopadu 2022 Na čtvrtek nám vychází státní svátek, rozhodli jsme se v pátek, 18. listopadu 2022, udělat z organizačních důvodů volno pro všechny naše denňáky a školkáčky. Škola i školka budou zavřené. Volno se netýká našich Touzapáků, kteří jsou momentálně na Touzapo výpravě. Školský zákon v § 24 odstavci 2 stanoví: „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů,…
Více

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Zveřejněno: 28. května 2022 Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu…
Více

Školákům hrozí povinné testování vědomostí. Pomozte nám to zvrátit

Ministerstvo školství připravuje revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tento dokument je závazný i pro naši základní školu. Stanoví se v něm, co škola musí nabízet nebo co v ní žáci včetně domškoláků musejí dělat. Jeden z návrhů revize předpokládá, že budou testováni žáci 3., 5., 7. a 9. ročníku na očekávané vědomosti. Nyní RVP ZV umožňuje, aby si…
Více

Přijímání dětí a žáků na školní rok 2022/2023

Spouštíme přihlašování na školní rok 2022/2023 do následujících programů: denní docházka do základní školy, kombinované vzdělávání (touzapo) v základní škole, denní docházka do mateřské školy, individuální vzdělávání v mateřské škole. Prvním krokem je vyplnění příslušné přihlášky, kterou naleznete níže. Ozveme se, abychom domluvili termín vstupního pohovoru. Dětší zájemci o touzapo nechť si rezervují víkend 29. dubna až 1. května 2022.…
Více

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Zveřejněno: 10. dubna 2022 Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023. Termín zápisu se stanovuje na 12. až 16. května 2022 a místem škola na adrese Hlavní 1040/120, Opava. Škola upřednostňuje doručení…
Více

Svatopluk nás opustil

Po nešťastné nehodě na koloběžce a dvou týdnech na JIP nás opustil Svatopluk Chlápek. Byl spoluzakladatelem naší školy, drahým přítelem i spolupracovníkem. Profesně se u nás označoval za „kancelářskou krysu“, neboť měl na starosti papíry, přestupy, matriku a další kouzla, jimž jsme nerozuměli. Truchlí za něj stovky, ne-li tisíce lidí, neboť byl také zakladatelem a ředitelem krnovské církevní speciální školy…
Více