V pátek bude ředitelské volno

síť svobodných demokratických škol

V pátek bude ředitelské volno

Naposledy upraveno: 15. 11. 2022

Zveřejněno: 15. listopadu 2022

Na čtvrtek nám vychází státní svátek, rozhodli jsme se v pátek, 18. listopadu 2022, udělat z organizačních důvodů volno pro všechny naše denňáky a školkáčky. Škola i školka budou zavřené. Volno se netýká našich Touzapáků, kteří jsou momentálně na Touzapo výpravě.

Školský zákon v § 24 odstavci 2 stanoví: „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.“  Na období 18. listopadu 2022 vyhlašuje ředitel školy mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny, jejichž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, den volna.

Matěj Frgala,

ředitel školy