Ředitelské volno 27. ledna 2023

síť svobodných demokratických škol

Ředitelské volno 27. ledna 2023

Naposledy upraveno: 13. 1. 2023

Zveřejněno: 13. ledna 2023

Rozhodli jsme se v pátek 27. ledna 2023 udělat z organizačních důvodů volno. Učitelé se potřebují sejít na celý den bez dětí. Škola i školka budou zavřené. Den volna schválila jak organizační porada, tak školní sněm.

Školský zákon v § 24 odstavci 2 stanoví: „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.“  Na den 27. ledna 2023 vyhlašuje ředitel školy mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny, jejichž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, den volna.

Matěj Frgala,

ředitel školy