Přijímáme děti na denní docházku na školní rok 2023/2024

síť svobodných demokratických škol

Přijímáme děti na denní docházku na školní rok 2023/2024

Naposledy upraveno: 5. 5. 2023

Navyšujeme kapacitu školy a na září 2023 budeme přijímat až deset nových žáků první až deváté třídy na denní docházku v Opavě na ZŠ. Postupně se budeme ozývat zájemcům z našeho pořadníku. Pokud se do něj chcete připsat, zde je odkaz erazim.cz/poradnik-dd

Součástí přijímacího procesu je i týdenní pobyt ve škole na zkoušku.

Všechny děti si v naší škole můžou dle vlastního uvážení vybrat, s kým, kde a jak ve škole tráví čas. Učí se přebírat zodpovědnost za své vzdělávání a v širším kontextu za vlastní život. Učí se obhajovat svůj názor i vyslechnout si názor jiný. Učí se spolupracovat v týmu i pracovat samostatně. Učí se zajímat se o své okolí.