Autor: zuzana

síť svobodných demokratických škol

Beseda s Tomášem Papršteinem o sexuálním zneužívání

Ve čtvrtek 29. února 2024 od 18.00 hodin můžete přijít do naší opavské školy Erazim v Žabce v Kylešovicích na besedu s Tomášem Papršteinem. Ten v dětství zažil zneužívání od svého třídního učitele a vedoucího turistického oddílu a nyní sdílí svůj příběh, aby ho, jak sám říká, přetavil v dobrou věc. Kdysi se o svých prožitcích bál mluvit, chyběl mu někdo, kdo by mu…
Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7.11.

V úterý 7. listopadu 2023 od 10:00 hodin pořádáme v rámci Festivalu sebeřízeného vzdělávání DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Základní škole a mateřské škole Erazim v Opavě v Kylešovicích. V průběhu dne budou probíhat besedy, na kterých zodpovíme všechny vaše dotazy: jak u nás co funguje, jak se u nás děti vzdělávají, jak můžete dítě do školy nebo školky přihlásit a cokoli dalšího vás o škole…
Více

Makovice a Erazim o (ne)učení – beseda

Přijďte si s námi povídat o tom, co znamená sebeřízené učení a jak se promítá do každodenního života. Jak probíhá typický den dětí v komunitním klubu a jak ve svobodné demokratické škole? Kde: Makovice Komunitní centrum Klub Makovičky, 17. listopadu 599/30, Ostrava – Poruba Kdy: pondělí 6. listopadu 2023 od 17:00 Můžete se těšit na upřímné a otevřené konverzace s lidmi, kteří sami provází…
Více

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004…
Více

Přijímáme děti na denní docházku na školní rok 2023/2024

Navyšujeme kapacitu školy a na září 2023 budeme přijímat až deset nových žáků první až deváté třídy na denní docházku v Opavě na ZŠ. Postupně se budeme ozývat zájemcům z našeho pořadníku. Pokud se do něj chcete připsat, zde je odkaz erazim.cz/poradnik-dd Součástí přijímacího procesu je i týdenní pobyt ve škole na zkoušku. Všechny děti si v naší škole můžou…
Více

Beseda pro zájemce o Touzapo

Zájemce o Touzapo zveme na informativní online besedu: úterý 11. dubna 2023 od 19:00 do 20:00 na erazim.cz/online Dozvíte se, jak výpravy Touzapa probíhají, pro koho jsou určené, jak to bude s Touzapem příští rok a další informace. Připomínáme také výpravu na zkoušku v termínu 19. až 21. května 2023, která bude součástí přijímacího procesu. Předpokládané školné bude 5500 Kč/měsíc, přijímat budeme…
Více

O domácím vzdělávání – beseda s přezkušující učitelkou Šárkou Plockovou

Přijďte otevřeně diskutovat o individuálním vzdělávání (častěji známém jako domácí vzdělávání) nebo o vzdělávání dětí žijících v zahraničí, a to přímo s přezkušující učitelkou – metodičkou domácího vzdělávání s mnohaletými zkušenostmi Šárkou Plockovou. Kdy: středa 22. února od 17:30 Probereme společně například tyto otázky: Jak vzdělávání “doma” může probíhat? Jak (ne)má vypadat přezkoušení? Jak může vypadat portfolio? Co se stane, když se nám u přezkoušení nedaří?Ale i jakékoliv…
Více