Prodloužení podzimních prázdnin

síť svobodných demokratických škol

Prodloužení podzimních prázdnin

Naposledy upraveno: 4. 10. 2021

Zveřejněno: 4. října 2021

Ve škole pracujeme na odhlučnění chodeb. Protože se práce můžou protáhnout, potřebujeme zajistit více dnů, kdy ve škole žáci nebudou. Proto jsme se rozhodli, že podzimní prázdniny budou od 23. do 31. října 2021.

Školský zákon v § 24 odstavci 2 stanoví: „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.“  Na období 25. a 26. října 2021 vyhlašuje ředitel školy mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny, jejichž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, dny volna.

Matěj Frgala,

ředitel školy