Odklad začátku školního roku 2021/2022

síť svobodných demokratických škol

Odklad začátku školního roku 2021/2022

Naposledy upraveno: 24. 8. 2021

Zveřejněno: 24. srpna 2021

Koncem srpna 2021 se usilovně zabýváme kolaudací školky, jídelny a nových místností u nás ve škole. Celé léto jsme strávili na stavbě. Abychom se my jako učitelé v klidu připravili na září a mohli i chvíli vydechnout, včera jsme se rozhodli, že první školní den školního roku 2021/2022 bude pondělí 6. září 2021.

Školský zákon v § 24 odstavci 2 stanoví: „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.“  Na období 1., 2. a 3. září 2021 vyhlašuje ředitel školy mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny, jejichž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola Erazim, dny volna.

Matěj Frgala,

ředitel školy