Budeme v rejstříku!

síť svobodných demokratických škol

Budeme v rejstříku!

Jsme tam!

Naposledy upraveno: 6. 2. 2020

Během pozdního odpoledne 5. února 2020 v datové schránce našeho zřizovatele přistála radostná zpráva. Žádosti o zápis ZŠ Erazim do rejstříku škol rozhodlo ministerstvo školství vyhovět!

Znamená to, že děti u nás budou moct plnit povinnou školní docházku, budeme jim vystavovat vysvědčení a na oplátku získáváme nárok na státní dotaci. To nám umožňuje držet školné v jakž takž přijatelné hladině.

Základní škola Erazim, š. p. o., je základní škola s prvním i druhým stupněm o celkové kapacitě 100 žáků. Místem poskytovaného vzdělávání je Opava. K 1. září 2020 bude ZŠ Erazim zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a v rejstříku školských právnických osob.

Tisíceré díky všem lidem, kteří s námi spolupracovali nebo nás jakkoli jinak podpořili. Zápis se povedl i díky petici, kterou podepsalo přes sto lidí, nebo díky seznamu devadesáti zájemců o přihlášení do školy.

Nyní pracujeme na školní budově, která už stojí v Opavě. Otevřeli jsme nový přihlašovací formulář pro zájemce o docházku od školního roku 2020/2021: https://erazim.cz/prihlaseni-do-skoly/