Kurzy Žít s respektem v Erazimu

síť svobodných demokratických škol

Kurzy Žít s respektem v Erazimu

Naposledy upraveno: 23. 2. 2023

Od příštího roku budou v naší škole probíhat kurzy manželů Kopřivových. Jedná se o vylepšené kurzy Respektovat a být respektován. Účastníci se naučí pracovat na vlastní sebeúctě, osvojit si respektující přístup ve vztazích mezi dospělými i při výchově dětí a rozšířit jej o ohleduplný přístup k Zemi a k přírodě. Vyzkouší si praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti respektujícího a mocenského vnímání světa a vztahů.

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci obdrží potvrzení o jeho absolvování.

Celkem proběhne 42 výukových hodin rozdělených do 7 odpoledních seminářů.

Jaké bloky vás čekají:

 1. – 2. seminář:
  Seznámení, organizace. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování. Základní komunikační dovednosti pro běžné i náročné situace a jejich nácvik. Mocenský a respektující model výchovy a vztahů a jejich důsledky. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. K čemu jsou dobré emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.
 2. seminář:
  Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie – ukázky a cvičení. Co přináší empatie do života. Emoční inteligence.
 3. seminář:
  Přehled rizikových způsobů komunikace. Zásady respektující komunikace. Trénink dovedností. Výměna zkušeností, otázky a hledání odpovědí. Co zakládá oprávněnost požadavku.
 4. seminář:
  Souvislosti trestání. Rozdíl mezi tresty a respektujícími způsoby, jak reagovat na nesprávné jednání. V čem jsou tresty škodlivé. Jak se naše psychika vyrovnává s následky trestání a ubližování. Dobrá sebeúcta jako duševní „imunitní štít“.
 5. – 7. seminář:
  „Laskavá manipulace.“ Jak motivovat bez uplácení odměnami. Rizika soutěží, jak může vypadat soužití bez rivality. Vnitřní a vnější motivace. Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. Jak se liší pochvala a ocenění, cvičení na oceňování. Závěr kurzu a reflexe.

Termíny:

12., 19. a 26. 4. 2023
10., 17., 24. a 31. 5. 2023
vždy od 14 do 19 hodin

Cena: 4 500 Kč

Kurzy budou probíhat v prostorách školy Erazim.

Kdo kurz povede:

Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové s praxí v klinické psychologii, psychoterapii a poradenství, spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován.
Na kurzech pracují s aktivní, prožitkovou formou, při níž se střídají ukázky komunikace,
společná diskuse a práce ve dvojicích nebo v malých skupinách. Účastníci mají možnost trénovat
respektující postupy v konkrétních situacích a sdílet své zkušenosti, pocity a myšlenky.

Kurz je pro 26 účastníků. Prezenční a pravidelná účast na kurzu je podmínkou.