Co je to svobodná demokratická škola

síť svobodných demokratických škol

Naposledy upraveno: 9. 2. 2020

První „svobodná demokratická škola“ (SDŠ) vznikla v roce 1921 a funguje dodnes ve Spojeném království – jmenuje se Summerhill. Její americká obdoba Sudbury Valley vznikla v sedmdesátých letech a má nyní desítky poboček po celém světě. Několik škol tohoto druhu nalezneme skoro v každém evropském státě.

U nás jsou v rejstříku škol zapsané např. Donum Felix, Ježek bez klece nebo Gaudi a dalších asi deset je komunitních. V současné době (začátek února 2020) ministerstvo schválilo zápis několika dalších škol do rejstříku: Adam Bernau, CoLibri, Erazim, Spojené světy. Aspoň další dvě zatím na rozhodnutí čekají: RájPodkrušnohorská svobodná.

Svobodné demokratické školy se u nás sdružují v Asociaci svobodných demokratických škol. Jejím členem je i naše škola. V rámci EU působí i sdružení EUDEC (https://eudec.org).

„Svobodná“ značí, že děti mají velkou míru svobody v tom, jak tráví svůj čas a jakým způsobem se učí. „Demokratická“ je hlavně kvůli školnímu shromáždění, které je středobodem školy. Na něm se děti podílí na opravdovém demokratickém procesu a na tvorbě školních pravidel. O demokracii se neučí, demokracií žijí.

Pedagogická koncepce

V běžných školách, ale i v některých alternativních stojí učitel před neomezenými lidskými vědomostmi. Jeho úkolem je z nich vybrat to, co považuje za nejdůležitější, a předat to v pochopitelné a omezené míře způsobem, který je mu vlastní, svým žákům. SDŠ se snaží o to, aby děti měly přímý přístup právě k oné neomezené studnici lidského vědění, učitel zde stojí v pozadí. Kromě četných exkurzí a návštěv odborníků se můžou učit s oporou školní knihovny internetu a v neomezené míře i všech učitelů ve škole.

Zkušenosti z jiných zahraničních i českých škol ukazují, že když dětem dáme dostatek svobody, zodpovědnosti, a hlavně důvěry, na konci této školy zvládají vše, co potřebují, a úspěšně skládají přijímací zkoušky na SŠ.

Obvykle se děti na svobodné demokratické škole zajímají o své okolí, učí se o globálních rozvojových tématech, bývají nadprůměrně počítačově zdatné. Vědí, že když s něčím nesouhlasí, řešením je představit svůj postoj ostatním, diskutovat, argumentovat a snažit se dosáhnout dohody, která je v pořádku pro všechny zúčastněné.

Výzkumy o svobodných demokratických školách

Jednou z nejvýraznějších osobností, která se výzkumem svobodných demokratických škol zabývá, je americký profesor Peter Gray. Na základě škol Sudbury Valley a Summerhill sepsal šest bodů, které vystihují svobodnou demokratickou školu:

  1. sociální očekávání, že vzdělávání je zodpovědností dětí (což se stává sebenaplňujícím proroctvím);
  2. neomezená svoboda hrát si, zkoumat, rozjímat a sledovat své vlastní zájmy; 
  3. přístup k nástrojům kultury a příležitost hrát si s těmito nástroji (možnost používat je kreativně a sebeřízeně); 
  4. přístup k řadě dospělých, kteří jsou pomocníky, nikoli soudci (lidé jsou více ochotni hledat pomoc u někoho, kdo je nesoudí, než u někoho, kdo tak činí); 
  5. věkový mix mezi dětmi a dospívajícími (mladší studenti získají pokročilé dovednosti a znalosti tím, že pozorují a interagují se staršími a starší studenti rozvíjejí schopnost vedení a péče interakcí s mladšími); 
  6. ponoření se do stabilní, morální a demokratické komunity (která pomáhá studentům získat smysl pro odpovědnost za komunitu jako celek, nejen za sebe).

Na všech šesti bodech stojí i naše ZŠ Erazim.