Školné na denní docházce

síť svobodných demokratických škol

Naposledy upraveno: 26. 4. 2023

3 500 Kč

měsíčně za jedno dítě na denní docházce

2 000 Kč

měsíčně za každého sourozence na denní docházce

Touzapo má ceny uvedené zde: https://erazim.cz/touzapo

Proč ho vůbec vybíráme?

Příspěvky, které dostáváme od státu, bohužel nestačí na úplné pokrytí nákladů naší školy. Platíme mzdy zaměstnancům, nájemné i se službami, veškeré vybavení školy i odborných učeben, učebnice a učební pomůcky a snažíme se spořit pro strýčka náhodu.

Spádovým (veřejným, státním, „běžným“) školám na tyto náklady přispívá i zřizovatel (obec). V naší škole se vybírá úplata za vzdělávání („školné“), která nám pomáhá udržet jakž takž vyrovnaný rozpočet. Děláme vše proto, aby výše školného byla co nejnižší, a proto se peníze snažíme získávat i z jiných zdrojů, například z crowdfundingu, z darů nebo grantů.

Měsíční školné

Základní výše ročního školného je 42 000 Kč za dítě. Částka se hradí v dvanácti měsíčních splátkách, kdy jedno měsíční školné vychází na 3 500 Kč na dítě.

V případě, že rodina má zájem o naši školu a je v souladu s jejími hodnotami, ale nemůže si dovolit hradit plnou výši školného, je možné se pobavit o úlevě ze školného.

Školné za denní docházku zahrnuje už i družinu, školní pomůcky, výlety a základní papírenské a kancelářské potřeby. V rodinném rozpočtu tedy není třeba už počítat s dokupováním pomůcek do školy. Nezahrnuje stravování.

Další poplatky

Abychom mohli poskytnout útočiště i domškolákům, máme mnohem větší prostory, než potřebujeme. Z toho důvodu vybíráme při přihlášení k nám do školy ještě jednorázový příspěvek na budovu ve výši jednoho měsíčního školného.