Individuální vzdělávání (domškolkáči)

síť svobodných demokratických škol

Naposledy upraveno: 26. 4. 2023

Povinnou předškolní docházku je možné si u nás plnit individuálně, bez docházky do školky. Dítě, které se vzdělává individuálně (hovorově „domškolkáč“), k nám dorazí pouze jednou za celý rok, a to v listopadu nebo prosinci na ověření. K individuálnímu vzdělávání ve školce není zapotřebí vyjádření PPP ani žádné očkování.

Průběh ověření

Ověření u nás probíhá formou rozhovoru s rodiči a pozorování skupinky až pěti dětí. Ověření je vždy v prostorách naší školky v Opavě, není možné ověření online. Našim učitelům jde o to, aby ověření proběhlo v pohodovém duchu, bez nátlaku na dítě a bez „zkoušení znalostí“. Není třeba si nic předem připravovat nebo s sebou vozit. Pokud ale nějaké materiály (např. obrázky) přivezete, rádi se podíváme.

Termín ověření určujeme my, ale pokud rodičům nevyhovuje, hledáme jiný tak, aby byl pro všechny zúčastněné použitelný.

prostor školky, kde probíhá ověření

Zkušenosti rodičů

V listopadu a prosinci 2021 jsme uspořádali naše první ověření domškolkáčů. Požádali jsme rodiče o zpětnou vazbu. Níže naleznete odpovědi rodičů, kteří u nás měli dítě, na naši otázku: „Co byste vzkázali dalším rodičům, kteří hledají MŠ pro IV?“

Ničeho se nebojte, školka Erazim má opravdu lidi na svém místě. Rozhodně nelitujeme, že jsme syna přihlásili na Erazim, i když jsme měli dojezdovou vzdálenost přes 400 km.

zkušenost rodiče, který měl domškolkáče v MŠ Erazim, podzim 2021

Ověření v MŠ Erazim splnilo vše, co ověření splňovat má. Bylo uklidňující vědět, že na dítě ani rodiče nebudou kladeny žádné další nároky, než jsou ty zákonem stanovené. Nakonec to byla příjemná půlhodina, kdy dítě mělo prostor se velmi rychle rozkoukat a chovat se přirozeně a rodiče měli prostor klást tolik dotazů, kolik potřebovali. Díky tomu měla tato formální událost velmi lidskou a přijatelnou podobu – věřím, že pro všechny strany.

zkušenost rodiče, který měl domškolkáče v MŠ Erazim, podzim 2021

Školkovné

4 000 Kč

školkovné za rok

Školkovné je 4 000 Kč za dítě a školní rok. Sourozenci platí polovinu. Neplatí se žádné další poplatky (např. příspěvek na budovu).

Přijímání dětí

Ať už máte zájem o individuální vzdělávání v MŠ letos, nebo až jindy, vyplňte nám přihlášku níže.

Kapacita školky pro domškolkáče není – na rozdíl od základní školy – omezena, tudíž máme dostatek místa pro všechny zájemce.

Zápisy probíhají od 2. do 16. května a jsou oznámeny v novinkách a na nástěnce ve škole.